Home » Processus » L'analyse du sol

Het grondonderzoek bestaat uit verschillende onderdelen:

  1. Onze specialisten kiezen grond op basis van welomschreven criteria.
  2. Topografisch onderzoek
  3. Geotechnisch onderzoek

 

 

Bij het topografisch onderzoek worden de lagen onderzocht op stabiliteit en samenstelling

Voor het geotechnisch onderzoek wordt een machine gebruikt die sonderingen uitvoert.

Op basis van de analyse van de grondmonsters wordt er beslist hoe de fundering dient te zijn.